messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0799424236
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Tươi BKM28053

-28.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Tươi BKM28053

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

900.000.0đ

1.260.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

-16.7%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

550.000.0đ

660.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Sơn Trà Nhật Bản BKSNTV01

-29.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Sơn Trà Nhật Bản BKSNTV01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

760.000.0đ

1.080.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

-28.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

920.000.0đ

1.280.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Cúc Trắng BKM28052

-13.2%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Cúc Trắng BKM28052

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

438.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

420.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.001.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN02

Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN01

Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN03

Bánh Kem 8 Tháng 3 BKKN03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

-27.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

620.000.0đ

850.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mẫu Đơn BKM28062

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mẫu Đơn BKM28062

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.003.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Giới thiệu

Trang Moon

Trang moon - Không chỉ là bánh kem, đây là sự tận tậm và sự yêu thương. Xuất phát từ đam mê trong việc làm bánh kem, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những giây phút tuyệt vời và ngọt ngào bên những người yêu thương

Tại sao nên chọn

Trang Moon

Tiệm bánh Trang Moon là cửa hàng chuyên cung cấp bánh kem sinh nhật, bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Với nguyên liệu được làm từ 100% kem tươi, và kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như matcha, tiramisu, socola, rau câu… Chúng tôi cam kết mang đến những chiếc bánh kem thơm ngon với chất lượng tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý. Hãy cùng khám phá những bí quyết để làm nên một chiếc bánh kem đặc trưng tại Trang Moon nhé!

TRANG MOON

100+ Mẫu Bánh Kem Cho Ngày 8 Tháng 3 Dành Tặng Phụ Nữ Đẹp Và Ý Nghĩa

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là dịp để bạn dành tặng phái nữ những món quà 8/3 đặc biệt và ý nghĩa. Ngoài các món quà tặng thông thường khác thì một chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 sẽ là một món quà ý nghĩa và độc đáo để dành tặng cho mẹ, chị em gái, cô giáo, người yêu, đồng nghiệp nữ… Trong ngày lễ trọng đại và ý nghĩa này. Mời các bạn cùng tham khảo những mẫu bánh kem 8/3 đẹp nhất qua bài viết dưới đây nhé!

1. Ý nghĩa của chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3

Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 đây là ngày mang ý nghĩa lớn với phụ nữ và rất đặc biệt. Đây là ngày đặc biệt nhất trong suốt một năm, là dịp để người phụ nữ được tôn vinh và đền đáp bởi những đóng góp to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của họ trong suốt năm. Nhiều người biết được ý nghĩa ngày này nên tìm mua những món quà tặng mẹ, tặng người thân, cô giáo nhưng không biết phải tặng gì cho ý nghĩa. Những chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 sẽ chính là món quà cực ý nghĩa cho mẹ, chị em gái hay cô giáo. Bởi vì nó vừa không quá tốn kém lại còn được đính kèm thêm lời chúc, lời tri ân ý nghĩa sâu sắc.

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

Xem thêm: 100+ mẫu bánh kem sinh nhật ngon đang ưu đãi 20%

2. Bánh kem cho ngày 8 tháng 3 dành tặng mẹ yêu

Chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 đơn giản sẽ là món quà vừa đẹp mắt ý nghĩa vừa thể hiện sự trân trọng, yêu thương mẹ và những lời gửi gắm chúc mẹ luôn xinh đẹp như những bông hoa tươi thắm, luôn trẻ trung và rạng rỡ đầy màu sắc để luôn luôn mạnh khoẻ vui vẻ bên con cái.

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

3. Bánh kem cho ngày 8 tháng 3 dành tặng chị, em gái

Trong nhà, ngoài người mẹ mà bạn luôn yêu thương kính trọng thì vẫn còn những người phụ nữ để bạn quan tâm chăm sóc đó là người chị và người em gái. Chị gái là người thay mẹ chăm sóc bạn hàng ngày, người vẫn luôn cho bạn tiền ăn vặt, nấu ăn và mua quà bánh cho chúng ta. Còn với người em gái, là người mà bạn sẽ phải luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ. Vì vậy, một chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 tặng chị em gái là điều cần thiết và hợp lý. Ngoài ra, còn có rất nhiều những chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 khác mời bạn cùng tham khảo để chọn cho những người phụ nữ quan trọng của mình món quà 8 tháng 3 ý nghĩa và đáng nhớ nhé! 

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

Xem thêm: Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 ưu đãi 30 %

4. Bánh kem cho ngày 8 tháng 3 dành tặng cô giáo

Cô giáo là người thay bố mẹ dạy bảo chúng ta nên người. Là người tận tâm cầm tay ta dạy ta viết từng nét chữ chỉ cho ta cách phát âm từng câu chữ, hướng dẫn ta giải từng bài toán. Ngày Quốc tế Phụ nữ chính là một dịp rất ý nghĩa để gửi tặng chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 đến cô giáo thay lời cảm ơn đến cô giáo và luôn tri ân những công lao của người làm nghề lái đò chèo lái đưa đón học sinh cập bến bờ tri thức.

Chiếc bánh kem hình giỏ hoa 8/3 đẹp mắt mà lại ý nghĩa cũng giống như tính cách của cô giáo, dịu dàng mà hiền từ, là người luôn luôn lắng nghe và quan tâm đến từng đứa học trò nhỏ bé bỏng của mình.

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

5. Bánh kem cho ngày 8 tháng 3 dành tặng người yêu

Ngoài dịp sinh nhật hay kỷ niệm ngày yêu nhau thì tặng bánh kem cho người yêu vào dịp 8/3 được xem như mang nhiều ý nghĩa, và bạn có thể ghi điểm tuyệt đối trong mắt người yêu đấy nhé. Với một chiếc bánh kem cho ngày 8 tháng 3 được tạo hình bánh là trái tim kèm theo lời chúc đi kèm, chắc chắn sẽ khiến người ấy vui vẻ và hiểu được sự quan tâm yêu thương của bạn dành cho cô ấy.

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

bánh kem cho ngày 8 tháng 3

6. Trang Moon – Tiệm bánh chuyên nhận làm bánh kem cho ngày 8 tháng 3

Trang Moon Cake là một trong những tiệm bánh kem uy tín tại Sài Gòn. Đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai có nhu cầu đặt bánh kem sinh nhật, hay bánh kem cho ngày 8 tháng 3 dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương của mình. Các mẫu bánh kem ở đây luôn được chế biến theo công thức riêng, đội ngũ làm bánh tại Trang Moon là những người có tay nghề cao trong việc tạo ra những mẻ bánh ngon hấp dẫn nhất.

Bên cạnh việc liên tục cập nhật những loại bánh kem, bánh ngọt theo xu hướng thị trường, Trang Moon là nơi chuyên làm những loại bánh đặc biệt khác như bánh rau câu, bánh trứng muối,… Để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng và theo quy mô từng bữa tiệc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, chọn lựa và có những chính sách giao hàng nhanh nhất.

-------------------------------

THÔNG TIN CÔNG TY

KDC Đại Hải, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

(+84) 896 633 166

banhkemtrangmoon@gmail.com

Thứ 2 - 7: 8:00 - 17:30

Chủ nhật: 8:00 - 11:30

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

© 2022 trangmoon.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY