messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0799424236
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Leo BKM28070

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Leo BKM28070

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

-16.7%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

550.000.0đ

660.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Sơn Trà Nhật Bản BKSNTV01

-29.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Sơn Trà Nhật Bản BKSNTV01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

760.000.0đ

1.080.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

-28.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

920.000.0đ

1.280.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Vợ BKSNTV03

-23.4%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Vợ BKSNTV03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

470.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM28061

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM28061

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Ranunculus Asiaticus BKM280525

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Ranunculus Asiaticus BKM280525

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen BKM280514

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen BKM280514

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.003.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Giới thiệu

Trang Moon

Trang moon - Không chỉ là bánh kem, đây là sự tận tậm và sự yêu thương. Xuất phát từ đam mê trong việc làm bánh kem, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những giây phút tuyệt vời và ngọt ngào bên những người yêu thương

Tại sao nên chọn

Trang Moon

Tiệm bánh Trang Moon là cửa hàng chuyên cung cấp bánh kem sinh nhật, bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Với nguyên liệu được làm từ 100% kem tươi, và kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như matcha, tiramisu, socola, rau câu… Chúng tôi cam kết mang đến những chiếc bánh kem thơm ngon với chất lượng tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý. Hãy cùng khám phá những bí quyết để làm nên một chiếc bánh kem đặc trưng tại Trang Moon nhé!

TRANG MOON

Nhân ngày của phụ nữ hoặc vào những dịp sinh nhật để thay lời muốn nói, cảm ơn và trân trọng sự hi sinh của người vợ thân yêu. Thì các anh chồng hãy dành tặng vợ món quà ý nghĩa, vào những ngày đặc biệt của vợ thì chiếc bánh kem cho vợ không thể thiếu được, chắc chắn đây là món quà ý nghĩa nhất để bạn thổ lộ tình cảm với vợ, sự cảm thông của mình đến người vợ thân yêu. Hãy xem bài viết dưới đây để lựa chọn một chiếc bánh sinh nhật vợ độc đáo và ý nghĩa nhất nhé!

1. Ý nghĩa bánh sinh nhật tặng vợ yêu

Bánh sinh nhật cho vợ không phải là một món quà xa lạ, hoặc có thể nói đó là món quà quen thuộc được mọi người sử dụng trong dịp sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần để tạo ra những bất ngờ nho nhỏ dành cho người mình yêu mến, quý trọng.

Trên thị trường có muôn vàn những chiếc bánh sinh nhật cho vợ ngon, đẹp và độc đáo khiến bạn băn khoăn? Không sao, đã có những chiếc bánh sinh nhật tặng vợ đẹp nhất, ý nghĩa nhất sau đây bạn sẽ có thể dễ dàng chọn cho mình một chiếc bánh kem tuyệt vời để tặng vợ yêu của mình đó!

bánh sinh nhật vợ yêu

Xem thêm: 100+ Kiểu bánh kem sinh nhật ngon đẹp mắt đang có ưu đãi cực hấp dẫn

2. Top những mẫu bánh sinh nhật tặng vợ độc đáo nhất

Tặng một chiếc bánh sinh nhật cho vợ yêu theo đúng phong cách ngọt ngào, lãng mạn mà cô ấy thích sẽ giá trị hơn gấp nhiều lần một món đồ đắt tiền nhưng khô khan không có giá trị. Phụ nữ thích ngọt ngào, hãy thủ thỉ tâm sự cùng cô ấy mỗi ngày, chia sẻ săn sóc việc nhà và quan trọng hơn là nhớ dành tặng bánh sinh nhật cho vợ yêu sẽ đảm bảo cô ấy dành cho bạn không ít lời ngọt ngào cùng lời khen.

2.1. Bánh sinh nhật tặng vợ hình trái tim

Trong những mẫu bánh sinh nhật cho vợ, hay cho bà xã tương lai thì bánh kem hình trái tim được ưa chuộng nhất. Bởi vì hình trái tim là biểu tượng của tình yêu, thay lời muốn nói & lời cảm ơn chân thành đến đối phương. Tùy theo phong cách sở thích mà hiện nay có nhiều sáng tạo biến tấu về cách thiết kế trang trí bánh kem hình trái tim về màu sắc (Tím, Đỏ, Trắng, Xanh …) hay như điểm thêm socola ngọt ngào, trang trí thêm những bông hoa đa sắc.

Bánh kem hình trái tim là mẫu bánh kem phổ biến được sử dụng nhiều cho việc tặng hay tổ chức tiệc sinh nhật cho người yêu, vợ chồng, bạn bè và cả người thân. Nó thể hiện lên tình cảm của bạn hay của đối phương dành cho mình một cách đơn giản mà ý nghĩa nhất. Với những thiết kế từ đơn giản đến sang trọng có cả mẫu bánh kem bơ lẫn bánh fondant, hay matcha đều sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất. Hơn thế nữa bạn có thể trang trí sáng tạo thêm tùy theo ý thích của mình, có rất nhiều ý tưởng dành cho đối phương như in hình, vẽ chữ, sơn màu hay trang trí đơn giản,…

Một vài mẫu bánh kem tặng vợ đẹp

mẫu bánh sinh nhật cho vợ yêu

mẫu bánh sinh nhật vợ yêu

Một vài mẫu bánh kem tặng vợ đẹp

Một vài mẫu bánh kem tặng vợ đẹp

Xem thêm: 100+ Mẫu bánh sinh nhật hình trái tim đẹp để tặng vợ ưu đãi 30%

2.2. Bánh sinh nhật tặng vợ in hình 3d

Hiện nay, với công nghệ hiện đại và trí tưởng tượng phong phú, người ta đã có thể áp dụng rất nhiều cách để làm chiếc bánh sinh nhật thêm đặc biệt như in hình 3D lên những chiếc bánh kem, hình của người vợ yêu của mình để lưu giữ những kỷ niệm, tạo hình các đồ vật mà theo sở thích của vợ yêu thích, viết các lời chúc yêu thương gửi đến người vợ.

mẫu bánh sinh nhật tặng vợ đơn giản

Mẫu bánh sinh nhật tặng vợ đơn giản

2.3. Bánh sinh nhật tặng vợ theo phong cách ngộ nghĩnh

Là người đàn ông tâm lý sẽ biết cách để chọn bánh sinh nhật đúng sở thích của bà xã. Có người thích bánh màu sắc rực rỡ độc lạ, cũng có người yêu phong cách ngộ nghĩnh. Không chỉ có vậy, các anh chồng cũng cần phải ghi nhớ chọn bánh theo size phù hợp. Ở mỗi một độ tuổi thì sở thích của phái nữ sẽ thay đổi khác nhau. Vì thế, là người chồng tinh tế thì đừng quên những yếu tố này nhé. Dưới đây là một số mẫu bánh sinh nhật đẹp cho vợ theo phong cách ngộ nghĩnh mà các anh chồng có thể tham khảo để tặng vợ nhé.

bánh kem sinh nhật tặng vợ

mẫu bánh sinh nhật tặng vợ yêu

Xem thêm: 99+ kiểu bánh sinh nhật sang chảnh cho nữ đang được ưu đãi 20%

3. Trang Moon địa điểm làm chiếc bánh sinh nhật tặng vợ yêu chất lượng uy tín nhất

Tại tiệm bánh của chúng tôi sẽ mang một hương vị và phong cách trang trí riêng, tiệm bánh kem Trang Moon là một trong những thương hiệu bánh sinh nhật uy tín. Để khách hàng được đón sinh nhật vui vẻ, ý nghĩa, chúng tôi đã trang trí bánh với những họa tiết tùy theo sở thích phong cách từng người như: họa tiết lãng mạn, ngộ nghĩnh hay độc lạ lên trên bề mặt bánh. Trang Moon cam kết rằng:

  • Nguyên liệu làm bánh được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Các mẫu bánh được làm mới hàng ngày, bánh không bị hư hỏng, mốc
  • Hương vị ngọt dịu, không ngọt gắt, vừa vị ăn cả người lớn lẫn trẻ nhỏ
  • Phục vụ nhận đặt làm bánh theo yêu cầu
  • Hỗ trợ giao bánh freeship tận nơi

Các mẫu bánh sinh nhật vợ được làm rất tinh tế, trang trí tỉ mỉ từng chi tiết. Chúng tôi hiểu rằng một chiếc bánh ngon phải sử dụng những nguyên liệu tốt nhất và đảm bảo toàn chất lượng. Vì vậy, trong quá trình làm bánh, Trang Moon luôn cẩn thận và tuyển chọn kỹ từng sản phẩm đầu vào.

 

4. Một số mẫu bánh sinh nhật đẹp tặng vợ bạn có thể thích

 

Mẫu bánh sinh nhật tặng vợ đẹp

---------------------------------

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: A6, Chung Cư Prosper Plaza, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0799 424 236

Website: https://trangmoon.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/banhkemtrangmoon

Giờ làm việc: Thứ 2 - 7: 8:00 - 17:30

Chủ nhật: 8:00 - 11:30

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

© 2022 trangmoon.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY