messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0934.812.773
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Leo BKM28070

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Leo BKM28070

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

-28.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

920.000.0đ

1.280.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Spiraea Thunbergii BKM280526

-16.7%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Spiraea Thunbergii BKM280526

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

350.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

420.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Hình Hoa 1 Tầng Hình Hoa Lài BKM280527

Bánh Kem Hình Hoa 1 Tầng Hình Hoa Lài BKM280527

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM28061

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM28061

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

-27.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

620.000.0đ

850.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Chồng BKN06

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Chồng BKN06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.003.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen BKM280514

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen BKM280514

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Giới thiệu

Trang Moon

Trang moon - Không chỉ là bánh kem, đây là sự tận tậm và sự yêu thương. Xuất phát từ đam mê trong việc làm bánh kem, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những giây phút tuyệt vời và ngọt ngào bên những người yêu thương

Tại sao nên chọn

Trang Moon

Tiệm bánh Trang Moon là cửa hàng chuyên cung cấp bánh kem sinh nhật, bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Với nguyên liệu được làm từ 100% kem tươi, và kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như matcha, tiramisu, socola, rau câu… Chúng tôi cam kết mang đến những chiếc bánh kem thơm ngon với chất lượng tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý. Hãy cùng khám phá những bí quyết để làm nên một chiếc bánh kem đặc trưng tại Trang Moon nhé!

TRANG MOON

99+ Mẫu Bánh Kem Sinh Nhật Cho Người Yêu Lãng Mạn Và Ý Nghĩa Nhất

Sinh nhật người ấy là dịp đặc biệt quan trọng để bạn bày tỏ sự quan tâm và yêu thương với người yêu của mình. Tặng bánh kem sinh nhật cho người yêu kèm hoa sẽ làm người yêu bạn bất ngờ và gục ngã trước sự ngọt ngào lãng mạn của bạn hãy cùng chúng tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật thật ý nghĩa tới người yêu của bạn nhé!

1. Những mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu theo phong cách đơn giản mà ý nghĩa

Với phong cách đơn giản, bánh kem sinh nhật cho người yêu sẽ được thiết kế theo như đúng cái tên của nó. Bánh sẽ gồm có nhân cốt bánh bông lan, bên trên mặt bánh được phủ lớp kem tươi nền trắng, hoặc bạn có thể chọn lựa màu sắc bất kỳ để làm màu nền cho bánh. Phần chữ bên trên bánh sẽ là những lời chúc ghi trên bánh sinh nhật cho người yêu, thông thường sẽ hay sử dụng những câu chúc mừng phổ biến như: HAPPY BIRTHDAY ANH, I LOVE YOU, CHÚC MỪNG SINH NHẬT (tên người sinh nhật).

Loại bánh kem này thường sẽ được đơn giản hoá các hoạ tiết lẫn màu sắc để tạo nên nét đặc biệt, rất thích hợp dành cho những người thích sự đơn giản mà ý nghĩa. Bạn có thể yêu cầu tiệm bánh vẽ những hình vẽ đơn giản như bông hoa, bắt bông kem, trái tim. Với mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu phong cách đơn giản, điểm nhấn của bánh kem vẫn là những dòng chữ được viết bằng kem bơ làm nổi bật lên chiếc bánh.

Ngoài ra bạn cũng có thể tự tay làm một chiếc bánh kem sinh nhật cho người yêu, quá trình làm bánh sinh nhật phong cách đơn giản cũng rất dễ dàng. Bạn có thể làm cốt bánh và phủ lớp kem tươi lên và sau đó trang trí đơn giản theo sự sáng tạo của bạn.

Để chiếc bánh kem sinh nhật người cho người yêu trở nên ấn tượng và hài hước hơn, bạn có thể sử dụng nền bánh kem trắng, bên trên bánh vẽ hình hoạt hình vui nhộn và kèm theo những dòng chữ dí dỏm hài hước. Có thể thấy, đây là những ngôn ngữ khá phổ biến và đang gây sốt trong giới trẻ, bạn có thể áp dụng để tạo thêm không khí vui tươi và sôi động cho buổi tiệc sinh nhật của người ấy.  

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

Xem thêm: 100+ Kiểu bánh kem sinh nhật độc đáo và ý nghĩa ưu đãi 20%

2. Bánh kem sinh nhật cho người yêu mix với trái cây tươi

Với các mẫu bánh kem sinh nhật tặng cho người yêu, bạn có thể chọn lựa mẫu bánh sinh nhật mix trái cây tươi, sẽ rất bắt mắt mà lại ngon miệng. Các loại bánh sinh nhật trái cây thường sẽ được phủ lớp kem trắng tinh làm nền, bên trên mặt bánh sẽ được phủ các loại trái cây tươi đa dạng như: dâu, kiwi, việt quất, cherry, cam, nho…

Bánh kem sinh nhật sẽ được trang trí trái cây tươi với lượng vừa phải, bạn có thể yêu cầu tăng thêm số lượng trái cây nếu muốn. Nếu không thích kiểu bánh trái cây tươi hỗn hợp, bạn có thể chọn lựa mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu với phong cách đơn giản hơn đó là xếp đều một loại trái cây với nhau như dâu tây trên mặt bánh. Có thể thay trái dâu bằng các loại trái cây khác như cam, nho, việt quất...

Bên cạnh các mẫu trái cây tươi dùng để trang trí bánh kem sinh nhật cho người yêu, những loại trái cây sấy khô cũng mang lại vẻ đẹp rất đặc biệt cho chiếc bánh. Được kết hợp từ các loại nguyên liệu sấy khô khác nhau như lát cam khô, vỏ quế, quả thông… cùng các loại thảo dược tươi để mang lại sắc xanh cho bánh như cây hương thảo, cây bạc hà, lá bạch đàn… mẫu bánh kem sinh nhật này được ra đời mang lại một vẻ đẹp đơn giản nhưng vẫn rất độc đáo, phù hợp dành tặng cho cả người yêu nam và nữ.

Kết hợp khéo léo với sự sắp xếp cân xứng cho vị trí của các nguyên liệu, đây chính là chiếc bánh kem sinh nhật cho người yêu mà bạn có thể tham khảo để chọn lựa. So với các loại bánh kem được làm từ trái cây tươi đã quá quen thuộc, thì các nguyên liệu sấy khô dùng trang trí bánh kem được hầu hết mọi người yêu thích vì nhờ vào sự đơn giản nhưng tinh tế của nó. Có thể thấy bánh kem sinh nhật cho người yêu decor từ trái cây sấy khô sẽ thu hút được ánh nhìn của người ấy hơn.

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

Xem thêm: 100+ Mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đang được ưu đãi hấp dẫn

3. Bánh kem sinh nhật cho người yêu in ảnh chụp độc đáo

Bánh sinh nhật in ảnh đang là trào lưu hot trend một thời, và đến tận bây giờ thì mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu này vẫn không hề bị lãng quên so với các loại bánh khác. Đây cũng là mẫu bánh độc đáo và đặc biệt mang đậm dấu ấn cá nhân nhờ vào hình ảnh được in trang trí trên mặt bánh. Công nghệ in phun hiện đại ra đời đã làm nổi lên trào lưu in ảnh lên trên mặt bánh, nhờ đó mà thành phẩm ta thấy được trở nên sống động và chân thật hơn.

Chính vì sự độc đáo và đặc biệt mà không loại bánh nào có thể mang lại được mà mẫu bánh kem in ảnh chụp này có thể sẽ có giá thành cao hơn bình thường. Đây có thể sẽ là mẫu bánh tuyệt vời để dành tặng sinh nhật cho người yêu của mình, chắc chắn người ấy sẽ rất hạnh phúc và cảm động khi thấy ảnh chụp của hai bạn trên chiếc bánh kem sinh nhật đấy nhé.

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

4. Bánh kem sinh nhật cho người yêu “người thích chơi đồ hiệu sang chảnh”

Với những cô nàng có sở thích dùng hàng hiệu, bạn có thể nghĩ ngay đến mẫu bánh kem sinh nhật lấy cảm hứng từ các thương hiệu thời trang khác nhau để dành tặng cho bạn gái. Có rất nhiều mẫu bánh kem sang xịn mịn và rất được ưa chuộng như: mẫu bánh kem Coco Chanel, mẫu bánh kem LV, mẫu bánh kem Dior, mẫu bánh kem Gucci... Đây là một trong số các mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu mang đậm nét đặc biệt và độc đáo mà bạn có thể tham khảo để dành tặng cho người ấy.

Những chiếc bánh kem sinh nhật đã mô phỏng các loại túi hàng hiệu, mỹ phẩm xa xỉ từ các hãng thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng với đầy đủ sự bắt mắt và cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đối với con gái, những vật dụng này là một niềm đam mê vô hạn khó có thể mà từ chối được. Chính vì vậy, bánh kem sinh nhật cho người yêu mô phỏng các thương hiệu thời trang, túi xách, chai nước hoa... chắc chắn sẽ khiến người ấy của bạn cảm thấy thích thú vui vẻ. Nếu còn băn khoăn chưa biết nên chọn mẫu bánh kem nào đặc biệt thì đây chính là những gợi ý tuyệt vời cho bạn.

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

5. Mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu theo phong cách 12 con giáp

Mẫu bánh kem 12 con giáp chính là một trong số các mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu mà bạn có thể tham khảo và lựa chọn để tặng người thương của mình. Đây là mẫu bánh kem sinh nhật thịnh hành và được yêu chuộng từ khá lâu, ở mọi lứa tuổi hay tất cả đối tượng đều có thể sử dụng được. Với sự phát triển và theo các xu hướng trào lưu tiến bộ hiện nay, rất nhiều mẫu bánh kem sinh nhật chủ đề 12 con giáp đang sôi động trở lại và đang được các bạn trẻ ưa chuộng.

Mẫu bánh kem sinh nhật 12 con giáp cho người yêu cũng là một trong số nhiều mẫu bánh kem mang lại nét độc đáo riêng dành cho người được tặng. Thay vì làm nguyên thân mình của 12 con giáp như các mẫu bánh kem cũ, bây giờ bạn có thể đặt cửa hàng bánh kem làm loại bánh chỉ có hình mặt của 12 con giáp với nét cách điệu ngộ nghĩnh hóm hỉnh của 12 con giáp. Điều này sẽ làm bánh kem sinh nhật được trau chuốt và tỉ mỉ hơn về tổng thể và mang lại nét độc lạ thú vị của chiếc bánh kem.

bánh kem sinh nhật cho người yêu

bánh kem sinh nhật cho người yêu

6. Trang Moon – Địa điểm mua bánh kem sinh nhật cho người yêu uy tín chất lượng

Bánh kem sinh nhật là một biểu tượng quan trọng không thể thiếu vào những dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm,… Bài viết trên đây đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn những thông tin thú vị về các mẫu bánh kem sinh nhật cho người yêu theo các phong cách khác nhau mà đa dạng và phong phú. Những chiếc bánh kem sẽ là món quà ý nghĩa mang tới nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những bữa tiệc sinh nhật. Bởi vậy, đừng quên đến Trang Moon Cake để chọn được những mẫu bánh kem sinh nhật đẹp cho người yêu của bạn trong dịp sinh nhật này nhé! Liên hệ để được tư vấn và đặt bánh ngay!

 

7. Một số mẫu bánh kem bạn có thể thích

 

 

---------------------------------

THÔNG TIN CÔNG TY

KDC Đại Hải, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

(+84) 896 633 166

banhkemtrangmoon@gmail.com

Thứ 2 - 7: 8:00 - 17:30

Chủ nhật: 8:00 - 11:30

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

© 2022 trangmoon.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY