messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0799424236
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Đỏ BKM28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng Mary Rose BKM28065

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Tươi BKM28053

-28.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Tươi BKM28053

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

900.000.0đ

1.260.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

-16.7%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKM28054

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

550.000.0đ

660.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Peony BKM280527

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bạn Thân Nữ BKW09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

-28.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Giỏ Hoa Xuân BKM28057

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

920.000.0đ

1.280.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280510

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280512

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Anemone Coronaria BKM280521

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

420.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280516

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.001.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Tulip BKM280522

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

-27.1%

Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Người Yêu BKSNTNY01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

620.000.0đ

850.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mẫu Đơn BKM28062

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mẫu Đơn BKM28062

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM280528

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Trà BKM280528

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

-17.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Rosa Centifolia BKM280523

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

460.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28059

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280520

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.003.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Xanh BKM28069

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Dành Dành BKM28066

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Mao Lương BKM28072

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Hồng BKM280519

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Thủy Tiên BKM280511

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280517

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

480.000.0đ

Giới thiệu

Trang Moon

Trang moon - Không chỉ là bánh kem, đây là sự tận tậm và sự yêu thương. Xuất phát từ đam mê trong việc làm bánh kem, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những giây phút tuyệt vời và ngọt ngào bên những người yêu thương

Tại sao nên chọn

Trang Moon

Tiệm bánh Trang Moon là cửa hàng chuyên cung cấp bánh kem sinh nhật, bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Với nguyên liệu được làm từ 100% kem tươi, và kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như matcha, tiramisu, socola, rau câu… Chúng tôi cam kết mang đến những chiếc bánh kem thơm ngon với chất lượng tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý. Hãy cùng khám phá những bí quyết để làm nên một chiếc bánh kem đặc trưng tại Trang Moon nhé!

TRANG MOON

99+ Mẫu Bánh Kem Cho Ngày 20 Tháng 10 Đẹp Và Ý Nghĩa Dành Tặng Cho Chị Em Phụ Nữ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, bạn đã có ý tưởng gì để dành tặng cho mẹ, vợ, hay những người phụ nữ yêu thương của mình chưa? Chẳng cần cầu kỳ hay phô trương, những món quà tuy đơn giản nhưng tinh tế sẽ khiến người phụ nữ của bạn xiêu lòng. Một chiếc bánh kem cho ngày 20 tháng 10 thật ngon, thật đẹp mắt, hấp dẫn rất phù hợp để bạn dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình. Hãy cùng nhau tìm hiểu những mẫu bánh kem phù hợp cho ngày 20/10 nhé.

1. Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 dành tặng cho bà, cho mẹ

Dành tặng bánh kem cho bà và mẹ nhân ngày lễ 20/10 chính là món quà đặc biệt mang đến cho bà, mẹ niềm vui, sự phấn khởi và cả niềm tự hào về đứa con, đứa cháu thân yêu hiếu thảo của mình. Mặt khác, cũng giúp bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc và lòng biết ơn sâu sắc của bạn đến người bà, người mẹ của mình.

Tùy vào sở thích của bà và mẹ để cân nhắc màu sắc và hương vị bánh kem. Những chiếc bánh kem cho ngày 20 tháng 10 có hương vị hoa quả vị sữa chua hay bánh kem mousse chanh dây là lựa chọn an toàn nhất, rất phù hợp để tặng cho bà và mẹ vì bánh không quá ngọt, vị sữa chua dễ ăn, trái cây tươi thanh mát. Nếu bà, mẹ thích sự nhẹ nhàng, nữ tính và sang trọng thì những chiếc bánh kem được thiết kế thành từng bông hoa lại là lựa chọn hoàn hảo nhất.

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

Xem thêm: Bánh Kem Cho Ngày 8 tháng 3 Dành Tặng Những Người Phụ Nữ Yêu Thương

2. Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 dành tặng chị gái, em gái

Trong gia đình, ngoài người bà, người mẹ là những người luôn quan tâm chăm sóc bạn ra thì cũng đừng quên nếu bạn có cả người chị hay người em gái nhé. Vì chị gái là người thay mẹ chăm sóc bạn đấy, còn em gái là người mà bạn có thể phải thay bố mẹ dành sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho em gái. Do đó, nhân dịp này bạn cũng đừng quên mua bánh kem cho ngày 20 tháng 10 để dành tặng cho người chị hoặc em gái của bạn nhé.

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

Xem thêm: 100+ mẫu bánh kem sinh nhật ngon đang ưu đãi 20%

3. Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 dành tặng vợ yêu

Các anh chồng đừng quên tặng quà cho vợ mình nhé. Là vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm thì không có nghĩa là không cần mua quà tặng vợ trong những dịp lễ này. Một chiếc bánh kem cho ngày 20 tháng 10 sẽ giúp vợ chồng bạn hâm nóng tình cảm vợ chồng, mang tới nhiều điều bất ngờ và thật nhiều yêu thương trân trọng nhau cho người bạn đời của mình.

Những chiếc bánh kem thơm mùi vị socola, hay bánh kem hoa tinh tế sang trọng hoặc bánh Red Velvet có màu đỏ biểu tượng của tình yêu, hoặc một chiếc bánh bông lan trứng muối được trang trí cầu kỳ sẽ là những gợi ý không tồi để bạn tham khảo tặng cho vợ yêu đấy.

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

4. Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 dành tặng bạn gái

Nếu bạn đã có người yêu hay đang crush một cô nàng nào đó thì đừng quên bỏ lỡ ngày 20/10 sắp tới này nhé. Mách cho bạn những kiểu bánh kem cho ngày 20 tháng 10 rất độc đáo dành tặng nàng, chắc hẳn bạn gái của bạn sẽ thích mê ngay sau khi nhận món quà đáng yêu này.

Những mẫu bánh kem hình trái tim kèm lời chúc mừng nhân ngày 20/10 sẽ là món quà nhỏ ý nghĩa phù hợp với bữa tiệc dành cho 2 người, một chiếc bánh kem nhỏ xinh sẽ giúp bạn thể hiện sự tinh tế, lãng mạn ngọt ngào, quan tâm đến người ấy.

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

5. Bánh kem cho ngày 20 tháng 10 dành tặng đồng nghiệp nữ

20/10 là một trong những dịp đặc biệt để các chàng trai có thể bộc lộ tình cảm hay chỉ là sự quan tâm tinh tế của mình dành cho các chị em trong công ty. Tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho hội chị em trong công ty với những chiếc bánh quy cookies thơm ngon giòn rụm, và kèm theo là những chiếc bánh cupcake nhỏ được trang trí rất đáng yêu, hay là bánh kem hình hoa cho hội chị em công ty, chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt các chị em đồng nghiệp của bạn đấy ạ

Nếu như 8/3 là Ngày Quốc tế phụ nữ, thì 20/10 là ngày dành riêng để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Đây là ngày mà các đấng mày râu nên dành cho những người phụ nữ những món quà xinh xắn và ý nghĩa. Và một chiếc bánh kem cho ngày 20 tháng 10 ngọt ngào để làm quà tặng trong ngày này sẽ khiến phái đẹp vừa có cảm giác được trân trọng quan tâm lại vừa khiến họ vui vẻ và thấy được nâng niu hơn rất nhiều.

bánh kem cho ngày 20 tháng 10

6. Trang Moon – Tiệm bánh kem ngon ở Sài Gòn

Bạn đang phân vân không biết lựa chọn loại bánh kem cho ngày 20 tháng 10 nào để tặng những người phụ nữ thì hay ghé thăm hiệu bánh Trang Moon, đây chính là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Ở tiệm bánh của chúng tôi, có rất nhiều các loại bánh kem và bánh ngọt với nhiều hình dáng khác nhau: Bánh hình vuông, bánh hình chữ nhật, bánh hình tròn, bánh tầng,... Cùng với các thiết kế đa dạng, hiện đại, tha hồ cho bạn lựa chọn dịp 20/10 hoặc những dịp đặc biệt khác.

-------------------------------

THÔNG TIN CÔNG TY

KDC Đại Hải, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

(+84) 896 633 166

banhkemtrangmoon@gmail.com

Thứ 2 - 7: 8:00 - 17:30

Chủ nhật: 8:00 - 11:30

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

© 2022 trangmoon.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY