messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0799424236

CÁC SẢN PHẨM

1001+ LOẠI BÁNH KEM

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hồng Ngũ Sắc BKM28078

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

-25.0%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM280515

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.001.0đ

480.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa BKM28058

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

560.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

-15.6%

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Hoa Tulip Vàng BKM28055

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

450.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

-22.6%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Sen Đá BKM28056

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

480.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

-21.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

1.260.000.0đ

1.600.000.0đ

Bánh Kem Hình Chibi BKCB01

Bánh Kem Hình Chibi BKCB01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG12

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG12

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Trứng Muối BKTM08

Bánh Kem Trứng Muối BKTM08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Trứng Muối BKTM07

Bánh Kem Trứng Muối BKTM07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Trứng Muối BKTM06

Bánh Kem Trứng Muối BKTM06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Trứng Muối BKTM05

Bánh Kem Trứng Muối BKTM05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Matcha BKMC08

Bánh Kem Matcha BKMC08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Matcha BKMC07

Bánh Kem Matcha BKMC07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Matcha BKMC06

Bánh Kem Matcha BKMC06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Matcha BKMC05

Bánh Kem Matcha BKMC05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS08

Bánh Kem Tiramisu TRMS08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS07

Bánh Kem Tiramisu TRMS07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS06

Bánh Kem Tiramisu TRMS06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS05

Bánh Kem Tiramisu TRMS05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Macaron BKMR08

Bánh Kem Macaron BKMR08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Macaron BKMR07

Bánh Kem Macaron BKMR07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Macaron BKMR06

Bánh Kem Macaron BKMR06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Macaron BKMR05

Bánh Kem Macaron BKMR05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Rút Tiền BKRT08

Bánh Kem Rút Tiền BKRT08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Rút Tiền BKRT07

Bánh Kem Rút Tiền BKRT07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Rút Tiền BKRT06

Bánh Kem Rút Tiền BKRT06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Rút Tiền BKRT05

Bánh Kem Rút Tiền BKRT05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Song Ngư BKHĐ12

Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Song Ngư BKHĐ12

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Bảo Bình BKHĐ11

Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Bảo Bình BKHĐ11

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Nhân Mã BKHĐ10

Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Nhân Mã BKHĐ10

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Bọ Cạp BKHĐ09

Bánh Kem 12 Cung Hoàng Đạo Bọ Cạp BKHĐ09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG12

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG12

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG11

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG11

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG10

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG10

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG09

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL09

-11.3%

Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

550.000.0đ

620.000.0đ

Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL08

Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL07

Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL06

Bánh Sinh Nhật Hình Khủng Long SNKL06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG09

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hướng Dương BKHD09

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng Hình Hoa Hướng Dương BKHD09

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Hoa Hướng Dương BKHD08

Bánh Kem Hoa Hướng Dương BKHD08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hoa Hướng Dương BKHD07

Bánh Kem Hoa Hướng Dương BKHD07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH04

Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH03

Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH02

Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH01

Bánh Kem Sinh Nhật Pikachu PKCH01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hello Kitty HLKT01

Bánh Kem Hello Kitty HLKT01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Mèo BKCM01

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Mèo BKCM01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG04

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG05

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN03

Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN02

Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN01

Bánh Kem Hình Con Ngựa BKCN01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG07

Bánh Kem 12 Con Giáp BKCG07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM04

Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM03

Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM02

Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM01

Bánh Sinh Nhật Vương Miện SNVM01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Conan CONA04

Bánh Kem Hình Conan CONA04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Conan CONA03

Bánh Kem Hình Conan CONA03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Conan CONA02

Bánh Kem Hình Conan CONA02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Conan CONA01

Bánh Kem Hình Conan CONA01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG01

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKMG28051

-13.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKMG28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

439.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

-21.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

1.260.000.0đ

1.600.000.0đ

Bánh Kem Hình Chibi BKCB01

Bánh Kem Hình Chibi BKCB01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Voi BKCV04

Bánh Kem Hình Con Voi BKCV04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Voi BKCV03

Bánh Kem Hình Con Voi BKCV03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Voi BKCV02

Bánh Kem Hình Con Voi BKCV02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Voi BKCV01

Bánh Kem Hình Con Voi BKCV01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH04

Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH03

Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH02

Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH01

Bánh Kem Hình Đội Chó Cứu Hộ DCCH01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL04

Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL03

Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL02

Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL01

Bánh Sinh Nhật Hình Kỳ Lân KL01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hello Kitty HLKT04

Bánh Kem Hello Kitty HLKT04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hello Kitty HLKT03

Bánh Kem Hello Kitty HLKT03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hello Kitty HLKT02

Bánh Kem Hello Kitty HLKT02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hello Kitty HLKT01

Bánh Kem Hello Kitty HLKT01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP04

Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP03

Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP02

Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP01

Bánh Sinh Nhật Hình One Piece SNOP01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Chú Công An CA05

Bánh Kem Sinh Nhật Chú Công An CA05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

560.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA04

Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA03

Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA02

Bánh Sinh Nhật Hình Chú Công An CA02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT04

Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT03

Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT02

Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT01

Bánh Sinh Nhật Hình Gấu Trúc GT01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV04

Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV03

Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV02

Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV01

Bánh Sinh Nhật Bảy Sắc Cầu Vồng BSCV01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Trai BKBT01

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Trai BKBT01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH04

Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH03

Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH02

Bánh Sinh Nhật Xe Hơi SNXH02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM04

Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM03

Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM02

Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM01

Bánh Sinh Nhật Người Nhện SPDM01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR04

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR03

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR02

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR01

Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Rồng BKCR01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim Đẹp HTTD01

Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim Đẹp HTTD01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Rút Tiền BKRT02

Bánh Kem Rút Tiền BKRT02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS07

Bánh Kem Tiramisu TRMS07

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS06

Bánh Kem Tiramisu TRMS06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Captain America CAP04

Bánh Sinh Nhật Captain America CAP04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Captain America CAP03

Bánh Sinh Nhật Captain America CAP03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Captain America CAP02

Bánh Sinh Nhật Captain America CAP02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Captain America CAP01

Bánh Sinh Nhật Captain America CAP01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC04

Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC03

Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC02

Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC01

Bánh Sinh Nhật Hình Nàng Tiên Cá NTC01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD04

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD03

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD02

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD01

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN04

Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN03

Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN02

Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN01

Bánh Sinh Nhật Ngôi Nhà SNNN01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC04

Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC03

Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC02

Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC01

Bánh Sinh Nhật Hình Con Chuột CC01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU04

Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU03

Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU02

Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU01

Bánh Sinh Nhật Hình Songoku SGKU01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Hình Con Cún SNCC04

Bánh Hình Con Cún SNCC04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Hình Con Cún SNCC03

Bánh Hình Con Cún SNCC03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Hình Con Cún SNCC02

Bánh Hình Con Cún SNCC02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Hình Con Cún SNCC01

Bánh Hình Con Cún SNCC01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Mẫu Bánh Kem Halloween HLW04

Mẫu Bánh Kem Halloween HLW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Mẫu Bánh Kem Halloween HLW03

Mẫu Bánh Kem Halloween HLW03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Mẫu Bánh Kem Halloween HLW02

Mẫu Bánh Kem Halloween HLW02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Mẫu Bánh Kem Halloween HLW01

Mẫu Bánh Kem Halloween HLW01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM04

Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM03

Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM02

Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM01

Bánh Sinh Nhật Hình Doremon Đẹp DRM01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS04

Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS03

Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS02

Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS01

Bánh Sinh Nhật Bò Sữa SNBS01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG04

Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG03

Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG02

Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG01

Bánh Kem Sinh Nhật Con Gà SNCG01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG22

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Bé Gái BKBG22

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS05

Bánh Kem Tiramisu TRMS05

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nữ BKW04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKMG28051

-13.4%

Bánh Kem Sinh Nhật 1 Tầng BKMG28051

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

380.000.0đ

439.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

-21.3%

Bánh Kem Sinh Nhật 2 Tầng Cho Bé Gái STM1905

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

1.260.000.0đ

1.600.000.0đ

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD04

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD03

Bánh Sinh Nhật Tuổi Dần SNTD03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE04

Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE03

Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE02

Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE01

Bánh Sinh Nhật Hình Búp Bê Elsa BBE01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK04

Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK03

Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK02

Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK01

Bánh Kem Hình Con Khỉ BKCK01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN02

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Tiramisu TRMS04

Bánh Kem Tiramisu TRMS04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN08

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Nam BKN08

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Kem Sinh Nhật Cho Chồng BKN06

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Cho Chồng BKN06

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Kem Sinh Nhật Heo Peppa BKSNHP01

-14.3%

Bánh Kem Sinh Nhật Heo Peppa BKSNHP01

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

360.000.0đ

420.000.0đ

Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH04

Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH04

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH03

Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH03

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ
Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH02

Bánh Sinh Nhật Hình Con Heo HCH02

Tặng phụ kiện

Giao trong 3h

Kem tươi 100%

Liên hệ

Giới thiệu

Trang Moon

Trang moon - Không chỉ là bánh kem, đây là sự tận tậm và sự yêu thương. Xuất phát từ đam mê trong việc làm bánh kem, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những giây phút tuyệt vời và ngọt ngào bên những người yêu thương

Tại sao nên chọn

Trang Moon

Tiệm bánh Trang Moon là cửa hàng chuyên cung cấp bánh kem sinh nhật, bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Với nguyên liệu được làm từ 100% kem tươi, và kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như matcha, tiramisu, socola, rau câu… Chúng tôi cam kết mang đến những chiếc bánh kem thơm ngon với chất lượng tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý. Hãy cùng khám phá những bí quyết để làm nên một chiếc bánh kem đặc trưng tại Trang Moon nhé!

TRANG MOON

Bánh kem là món tráng miệng được ưa chuộng trong đời sống hiện đại. Với nhiều loại hương vị và cách trang trí khác nhau, bánh kem là món ăn được yêu thích và được sử dụng trong các dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm, hội nghị và hội thảo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về tất cả các mẫu bánh kem đẹp với những đặc điểm nổi bật và cách sử dụng từng loại bánh cho mỗi dịp khác nhau để tạo được sự ấn tượng phù hợp với không gian bữa tiệc.

I. Tổng quan về 1001+ mẫu bánh kem sinh nhật

Bánh kem là một loại bánh ngọt được làm từ các nguyên liệu như kem, đường, trứng, bột mì và các loại hương liệu. Bánh kem thường được trang trí bằng kem, trái cây, socola và các loại đồ ăn khác để tạo nên những hình ảnh đẹp mắt và hấp dẫn. Các loại bánh sinh nhật phổ biến bao gồm bánh sinh nhật trái cây, bánh sinh nhật socola, bánh sinh nhật trái cây và kem, bánh kem mousse, bánh kem vị nho, bánh kem bơ và kem và bánh kem phủ socola. Bánh sinh nhật cũng có thể được làm thành các hình dạng và kiểu dáng khác nhau, từ các bánh kem tròn nhỏ đến các bánh kem lớn hình tam giác hoặc hình trái tim.

Các mẫu bánh kem cũng có thể được trang trí theo từng chủ đề hoặc theo các dịp đặc biệt như bánh kem kỷ niệm ngày cưới, bánh kem mừng thọ, bánh kem thôi nôi, bánh kem cưới, bánh kem sinh nhật,.... Bánh kem còn là món quà phổ biến để tặng cho người thân và bạn bè trong những dịp đặc biệt. Bánh kem đã trở thành một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc và các sự kiện quan trọng. Các mẫu bánh kem đẹp mắt với hương vị thơm ngon sẽ tạo ra ấn tượng tuyệt vời và giúp tăng sự chú ý và quan tâm đến các sự kiện đó. Chính vì thế, nhu cầu sử dụng bánh kem trong cuộc sống hàng ngày cũng ngày càng tăng lên.

banh kem sinh nhật

Xem thêm: Top 50 mẫu bánh sinh nhật cute bán chạy nhất năm

II. 1001+ mẫu bánh kem sinh nhật phổ biến hiện nay

2.1. Các mẫu bánh sinh nhật truyền thống

Trong bộ sưu tập 1001+ mẫu bánh kem đơn giản sang trọng, khách hàng sẽ được trải nghiệm những mẫu bánh sinh nhật truyền thống như bánh kem sữa, bánh kem trái cây, bánh kem bơ, bánh kem sô cô la, bánh kem trà xanh và nhiều loại bánh kem khác. Những loại bánh kem này không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, được trang trí bằng các loại hoa quả tươi ngon, kem tươi và nhiều loại hương liệu khác.

banh sinh nhật truyền thống

Xem thêm: Những kiểu bánh sinh nhật ngon độc lạ của Trang Moon đang ưu đãi 20%

2.2. Các mẫu bánh sinh nhật kiểu mới lạ

Khách hàng cũng có thể trải nghiệm những mẫu bánh kem độc lạ trong bộ sưu tập 1001+ mẫu bánh kem đẹp của chúng tôi. Chẳng hạn như bánh kem trứng muối, bánh kem chanh dây, bánh kem mật ong, bánh kem phô mai và nhiều loại bánh kem khác. Những kiểu bánh kem này được chế biến từ những nguyên liệu đặc biệt, mang đến hương vị mới lạ và độc đáo cho khách hàng.

banh kem kiểu mới lạ

Xem thêm: 200+ mẫu bánh sinh nhật con lợn cho bé gái bán chạy

2.3. Các mẫu bánh sinh nhật phù hợp với từng dịp lễ đặc biệt

Ngoài các kiểu bánh kem truyền thống và mới lạ, chúng tôi cũng cung cấp các mẫu bánh kem phù hợp với từng dịp. Chẳng hạn như bánh kem sinh nhật, bánh kem kỷ niệm ngày cưới, bánh kem Halloween, bánh kem Giáng sinh và nhiều loại bánh kem khác. Những loại bánh kem này được trang trí độc đáo và tinh tế, mang đến sự ấn tượng tuyệt vời cho các dịp đặc biệt của khách hàng.

Mẫu bánh sinh nhật đẹp

III. 1001+ mẫu bánh kem sinh nhật đẹp, chỉ có tại Trang Moon

Bộ sưu tập 1001+ loại bánh kem là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê bánh ngọt và muốn trải nghiệm những loại bánh sinh nhật ngon và đẹp mắt. Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm các  truyền thống, mẫu bánh kem đơn giản, truyền thống đến mới lạ và phù hợp với từng dịp. Đồng thời, Trang Moon cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất.

Với nhiều loại bánh kem, khách hàng sẽ không chỉ có được trải nghiệm thú vị về hương vị, mà còn mang đến sự hài lòng và niềm tin tưởng từ khách hàng. Hãy đến với tiệm bánh Trang Moon để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất từ thế giới bánh sinh nhật nhé.

_______________

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: A6, Chung Cư Prosper Plaza, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84) 896 633 166

Website: https://trangmoon.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/banhkemtrangmoon

Giờ làm việc: Thứ 2 - 7: 8:00 - 17:30

Chủ nhật: 8:00 - 11:30

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

© 2022 trangmoon.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY